Lhota v „hovnech“

Lhota v „hovnech“

Předem tohoto článku bych se rovnou omluvil, za použití expresivních slov, ale nejlépe asi vystihují současnou situaci.

Jak jste si jistě přečetli ve lhotském zpravodaji, výpustní místo Litice, kam nyní směřují naše exkrementy, se má od 1.1.2017 uzavřít – tedy zrušit. Díky tomuto oznámení byla účast na zasedání zastupitelstva poměrně velká.

Co tedy pro nás tato informace znamená? Osobně se domnívám, že nic zásadního. Na schůzce byl přítomen i p. Charvát, který vystoupil s jeho verzí katastrofického scénáře o tom, kolik nás bude tato událost stát a spočítal nám, že se nedoplatíme…

Nejprve je nutno uvést na pravou míru domněnky mnoha občanů Lhoty, které na zasedání zazněly a to především:

Vodní zákon (§ 38 odst. 6 zákona) hovoří takto:

„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.“

Každý občan Lhoty je tedy povinen si likvidovat svoje odpadní vody sám a na vlastní náklady. To znamená, že si uzavře smlouvu s firmou, která se tímto zabývá a smluvní vztah je pouze mezi těmito subjekty a řídí se dále podle občanského zákoníku.

MO Lhota nebo paní starostka NEMÁ s tímto nic společného. Umístění objednávkového systému na oficiální stránky MO10, které bylo dle mého názoru poněkud nešťastné, možná někoho utvrdilo v tom, že právě MO má tento vývoz zajistit a v případě aktuálního kolapsu, díky tomu že Agrofarma nevyváží, se občané obrací na MO, aby sjednal nápravu.

Obě firmy, které ve Lhotě pravidelně vyváží (p. Charvát a Agrofarma), jsou soukromými subjekty  a těžko jim může někdo nařizovat, aby jeli tam a tam, případně, jak také zaznělo, aby si koupili další  vůz k pokrytí poptávky. Toto rozhodnutí je zcela na nich.

Lhota jako taková má v současné době vyjednáno, že občané za vývoz platí pouze dopravu, která jde jako příjem dopravci a stočné je v plné výši propláceno městem Plzní.

Jak tedy situaci vyřešit a jaký je postoj Spolku Lhota k této otázce?

Plzeň  v přístupové smlouvě, která byla uzavřena  1.1.2003 se na str. 5, v článku 11, bod 2 uvádí:

„Město Plzeň prohlašuje, že je jeho vlastním zájmem zajistit podmínky pro efektivní výkon veřejné správy v nových městských obvodech na úrovni srovnatelné se stávajícími městskými obvody v nejkratším možném čase, jakož i to, že učiní vše nezbytné k vyrovnání podmínek života svých občanů v nových městských obvodech s podmínkami ve srovnatelných stávajících městských obvodech. Zejména zajistí odkanalizování obvodu Plzeň 10 – Lhota podle vydaného územního rozhodnutí a pokračování v druhé etapě výstavby vodovodu.“

Domníváme se, že termín „nejkratší možný čas“ již po 13ti letech vypršel  a jak jistě víte, kanalizace není.  Spolek tedy poslal dne 15.9.2016 dopis přímo primátorovi města Plzně p. Zrzaveckému, aby podnikl příslušné kroky a alespoň se začal řešit svoz odpadních vod.

Za spolek, a věříme, že i za další občany Lhoty je jediným v současnosti akceptovatelným řešením, aby Plzeň na svoje náklady zajistila dopravu a občané Lhoty naopak nyní platili pouze stočné, stejně tak jako ostatní „plnohodnotní“ plzeňané.

Zda bude vývozcem p. Charvát, Agrofarma nebo jiný subjekt je záležitostí Plzně a nás, jako občany, to v podstatě nezajímá. Chceme, aby bylo možno se na nějaký termín objednat, klidně i přes stávající systém, a příslušný vývozce v tento termín přijel.  Občan zaplatil cenu stočného, které od 1.9.2016 činí v naší lokalitě 36.93 Kč/m3 s DHP. (viz  http://www.vodarna.cz/zakaznici/fakturace-a-ceny/aktualni-ceny-vodne-a-stocne-od-1-9-2016/)

Pokud s tímto našim názorem souhlasíte a nejste již členy našeho spolku, rádi Vás uvítáme mezi sebe, čímž podpoříte naši činnosti a váhu při dalším vyjednávání.

V dokumentech naleznete nově scan přístupové smlouvy a kopii dopisu odeslaného za Spolek Lhota.

Comments are closed.